propozycji zmian w Statucie Osiedla Miejskiego Golęcino-Gocław