realizacji wykonania planu finansowego za rok 2020.