realizacji wykonania planu finansowego za rok 2021.