Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2019