Uchwała w sprawie ofert cateringu na spotkaniu wigilijnym