uchwała w sprawie: planu rzeczowo - finansowego na rok 2020