Uchwała w sprawie przeniesienia środków pieniężnych