Uchwała w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z „Małych Dotacji” na rok 2019