Uchwała w sprawie: przeznaczenia środków z „Małych Dotacji” na rok 2019