Uchwała w sprawie przeznaczenia środków z Małych Dotacji na rok 2018