Uchwała w sprawie: przyjęcia planu finansowego na rok 2020