Uchwała w sprawie realizacji planu finansowego za II kwartał 2017