Uchwała w sprawie realizacji planu finansowego za III kwartał 2017