uchwała w sprawie realizacji wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze roku 2020.