uchwała w sprawie: sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2019