uchwała w sprawie sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w roku 2019