Uchwała w sprawie uchwalenia i przyjęcia planu finansowego na 2018 rok