Uchwała w sprawie wydzierżawienia drogą bezprzetargową działki