Uchwała w sprawie: wydzierżawienia drogą bezprzetargową działki