Uchwała w sprawie: wydzierżawienia gruntu drogą bezprzetargową