Uchwała w sprawie: wydzierżawienie drogą bezprzetargową gruntu