Uchwała w sprawie: wypłaty diet dla członka Zarządu