Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok