Uchwała w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości