Uchwała w sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej