uchwała w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej