Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019