Uchwała w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019 r.