zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pokoju