zmiany formy wniosku zbycia ze sprzedaży na oddanie w użytkowanie wieczyste wynikającej, ze zmiany wniosku przez wnioskodawcę